torsdag, januar 27, 2011

Godt sagt

"Slik som du vil ønske å ha levd ved enden av livet, slik kan du leve alt nå" Marcus Aurelius

"De vennlige ord som sies i dag, kan bære frukt i morgen" Mahatama Gandhi

"Ver difor ikkje urolege for morgondagen; morgondagen skal uroa seg for sitt. Kvar dag har nok med si møde." Bibelen

"Tragedien i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode."
Martin Luther King

"
Skriv fornærmelser i støv, men riss godhet i marmor" Platon

"Vennlighet er et språk som de døve kan høre og de blinde se" Mark Twain

"
Mange kloke ord blir sagt i spøk. Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor" Søren Kirkegaard

"
Hemmeligheten med å fly er å kaste seg mot bakken, og bomme" Douglas Adams

mandag, januar 24, 2011

2011

No er oss godt i gang med ein nytt år, no er eg i gang med årets fyrste blogg.
Fjoråret var ikkje so masse å skryte over om ein tenkjer på bloggen min, eg hadde berre nokon få innlegg.
Men samtidig var 2010 eit bra og spenneandes år, ferdig med studie, fått meg jobb, kjøpt bil for fyrste gong (med god hjelp av banken), flytta til ein ny plass, ny leilegheit (leige) og mange andre nye opplevingar.
Men det som var viktigast i 2010, det er den tida eg har hatt med familie og venner som eg vil huske best og være mest takknemleg for.

Eg trur at 2011 blir eit spennande år og eg gleder meg til å finne ut kva året har å by på.
So kanskje dette året blir eit å betre blogg år enn det forgje.


"Hva søker jeg i vennskapet?
Nesten ingenting og likevel mer
enn jeg kan finne alene."

Stein Mehren